Galärparken


Address:
Djurgårdsstrand 13, 115 21 Stockholm, Sweden

Incorrect data? Please notify us at hi@itinari.com.

Description

Galärvarvet är ett område på Södra Djurgården i Stockholm som fram till 1969 var en del av Stockholms örlogsvarv. Galärvarvet var ursprungligen, från 1720-talet, uppläggningsplats för skärgårdsflottans galärer. Idag upptas området av Galärparken. Den 29 mars 1722 upplät Kungl: Maj:t en bit av Södra Djurgården åt flottan. Efter venetiansk förebild skulle skärgårdsflottans galärer förvaras uppdragna på land i speciella skjul; till en början byggdes dock bara enkla träkapell. ©Flickr/ Sergio Calleja

Travel stories around Galärparken

Places to visit around Galärparken